+ Thêm phụ đề
Tên phụ đề Ngôn ngữ của phụ đề Phụ đề cho người khiếm thính Phụ đề cho phim độ phân giải cao Đã tải về Người tải lên Đánh giá của phụ đề
"Slugterra" The World Beneath Our Feet: Part 1
s1e01 Người tải lên nmatavares
en 0 nmatavares 0
"Slugterra" No Exit
s2e11 Người tải lên nmatavares
en 0 nmatavares 0
"Slugterra" The Gentleman and the Thief
s2e10 Người tải lên nmatavares
en 0 nmatavares 0
"Slugterra" Deep Water Dark Water
s2e09 Người tải lên nmatavares
en 0 nmatavares 0
"Slugterra" The Unbeatable Master
s2e08 Người tải lên nmatavares
en 0 nmatavares 0
"Slugterra" Roboslugs
s2e07 Người tải lên nmatavares
en 0 nmatavares 0
"Slugterra" The Journey Home
s2e06 Người tải lên nmatavares
en 0 nmatavares 0
"Slugterra" A Distant Shore
s2e05 Người tải lên nmatavares
en 0 nmatavares 0
"Slugterra" Snowdance
s2e03 Người tải lên nmatavares
en 0 nmatavares 0

Latest TV Shows
Latest Movies
Popular Series
Đóng