Pinaka sikat na palabas sa TV ngayong linggo

Pangalan ng pelikula Subtitle timbang ng pelikula mula sa IMDb
2 7.9
2 7.7
1 7.6
1 7.3
2 8.5
9 9.1
7 8.4
"Murder" He's a Bad Father(2018)"Murder" He's a Bad Father
S04E11 : 2020-02-25
8 8.4
2 8.2
1 8.6
"Murder" He's Dead(2018)"Murder" He's Dead
S04E09 : 2020-02-25
1 9.1
"Murder" Live. Live. Live.(2017)"Murder" Live. Live. Live.
S04E08 : 2020-02-25
1 9.6
1 8.7
2 8.5
"Innocente" Episode #1.6(2016)"Innocente" Episode #1.6
S01E06 : 2020-02-25
1 6.9
"Innocente" Episode #1.5(2016)"Innocente" Episode #1.5
S01E05 : 2020-02-25
1 7
"Innocente" Episode #1.4(2016)"Innocente" Episode #1.4
S01E04 : 2020-02-25
2 6.3
"Innocente" Episode #1.3(2016)"Innocente" Episode #1.3
S01E03 : 2020-02-25
1 6.5
"Innocente" Episode #1.2(2016)"Innocente" Episode #1.2
S01E02 : 2020-02-25
1 6.6
1 8.7
1 8.2
2 8.5
1 8.1
6 7.9
"Murder" I Love Her(2017)"Murder" I Love Her
S04E05 : 2020-02-25
4 8.6
4 8.3
12 8.4
"Murder" I'm Not Her(2017)"Murder" I'm Not Her
S04E02 : 2020-02-25
7 8.5
"Murder" I'm Going Away(2017)"Murder" I'm Going Away
S04E01 : 2020-02-25
6 7.8
"StartUp" Soul Proprietor(2017)"StartUp" Soul Proprietor
S02E10 : 2020-02-25
2 8.8
"StartUp" Leverage(2017)"StartUp" Leverage
S02E09 : 2020-02-25
3 9
"StartUp" Opportunity Cost(2017)"StartUp" Opportunity Cost
S02E08 : 2020-02-25
3 8.5
"StartUp" Growth Hacking(2017)"StartUp" Growth Hacking
S02E07 : 2020-02-25
2 8.2
"StartUp" Liabilities(2017)"StartUp" Liabilities
S02E06 : 2020-02-25
4 8.4
"StartUp" Pivot(2017)"StartUp" Pivot
S02E05 : 2020-02-25
4 8.5
"StartUp" Loss(2017)"StartUp" Loss
S02E04 : 2020-02-25
2 8.3
"StartUp" Early Adopters(2017)"StartUp" Early Adopters
S02E03 : 2020-02-25
2 8
"StartUp" Bleeding Edge(2017)"StartUp" Bleeding Edge
S02E02 : 2020-02-25
2 8
"StartUp" Disruption(2017)"StartUp" Disruption
S02E01 : 2020-02-25
2 8
1 7.5
2 8
"El Chapo" Episode #1.9(2017)"El Chapo" Episode #1.9
S01E09 : 2020-02-25
7 8
"El Chapo" Episode #1.8(2017)"El Chapo" Episode #1.8
S01E08 : 2020-02-25
7 7.8
"El Chapo" Episode #1.7(2017)"El Chapo" Episode #1.7
S01E07 : 2020-02-25
16 8.1
"El Chapo" Episode #1.5(2017)"El Chapo" Episode #1.5
S01E05 : 2020-02-25
12 7.8
"El Chapo" Episode #1.4(2017)"El Chapo" Episode #1.4
S01E04 : 2020-02-25
13 8.2
"El Chapo" Episode #1.6(2017)"El Chapo" Episode #1.6
S01E06 : 2020-02-25
19 7.9
"El Chapo" Episode #1.3(2017)"El Chapo" Episode #1.3
S01E03 : 2020-02-25
19 8.4
"El Chapo" Episode #1.2(2017)"El Chapo" Episode #1.2
S01E02 : 2020-02-25
18 8
"El Chapo" Episode #1.1(2017)"El Chapo" Episode #1.1
S01E01 : 2020-02-25
18 7.8
3 8.6
13 8.6
9 9
13 8.5
3 8.6
6 8.5
7 8.1
18 8.5
30 8.7
20 8.2
14 8.4
22 8.5
9 8
7 7.5
9 7.9
11 8.1
9 7.8
10 7.7
12 7.5
11 8.3
9 7.6
9 7.9
10 7.5
6 8.1
2 7
"Samurai Jack" Episode CI(2017)"Samurai Jack" Episode CI
S05E10 : 2020-02-25
25 9.3
"Samurai Jack" Episode C(2017)"Samurai Jack" Episode C
S05E09 : 2020-02-25
16 9.3
"Samurai Jack" Episode XCIX(2017)"Samurai Jack" Episode XCIX
S05E08 : 2020-02-25
9 8.7
14 9.5
"Samurai Jack" Episode XCVII(2017)"Samurai Jack" Episode XCVII
S05E06 : 2020-02-25
21 9.3
12 7.7
28 8
"Hawaii Five-0" Wehe 'ana(2017)"Hawaii Five-0" Wehe 'ana
S07E23 : 2020-02-25
21 8.1
"Samurai Jack" Episode XCII(2017)"Samurai Jack" Episode XCII
S05E01 : 2020-02-25
1 9.4
"Samurai Jack" Episode XCVI(2017)"Samurai Jack" Episode XCVI
S05E05 : 2020-02-25
24 9.1
"Samurai Jack" Episode XCV(2017)"Samurai Jack" Episode XCV
S05E04 : 2020-02-25
23 9.2
"Samurai Jack" Episode XCIV(2017)"Samurai Jack" Episode XCIV
S05E03 : 2020-02-25
16 9.7
"Samurai Jack" Episode XCIII(2017)"Samurai Jack" Episode XCIII
S05E02 : 2020-02-25
19 9.7
36 8
19 7.8
"Hawaii Five-0" Puka 'ana(2017)"Hawaii Five-0" Puka 'ana
S07E19 : 2020-02-25
21 7.9
20 7.8
17 7.6
"Baskets" Circus(2017)"Baskets" Circus
S02E10 : 2020-02-25
7 8.6
"Baskets" Yard Sale(2017)"Baskets" Yard Sale
S02E09 : 2020-02-25
2 8.4
"Baskets" Funeral(2017)"Baskets" Funeral
S02E08 : 2020-02-25
2 8.2
"Baskets" Denver(2017)"Baskets" Denver
S02E07 : 2020-02-25
10 8.5
"Baskets" Marthager(2017)"Baskets" Marthager
S02E06 : 2020-02-25
11 7.6
"Baskets" Fight(2017)"Baskets" Fight
S02E05 : 2020-02-25
10 8.2
11 8.5
"Baskets" Bail(2017)"Baskets" Bail
S02E03 : 2020-02-25
13 8.1
"Baskets" Reverie(2017)"Baskets" Reverie
S02E02 : 2020-02-25
10 8
16 7.6
27 7.4
6 7.6
6 7.3
"Hawaii Five-0" Ka 'Aelike(2017)"Hawaii Five-0" Ka 'Aelike
S07E12 : 2020-02-25
29 7.6
25 7.9
20 8
"Hawaii Five-0" Ka'ili aku(2016)"Hawaii Five-0" Ka'ili aku
S07E11 : 2020-02-25
19 8.1
23 8
20 7.7
"Hawaii Five-0" Ka Luhi(2016)"Hawaii Five-0" Ka Luhi
S07E10 : 2020-02-25
22 8
25 8.2
13 8.2
14 7.2
20 7.2
15 7.2
21 7.1
22 7.3
17 7.3
23 7.2
22 7.3
22 7.2
20 7.1
18 7.1
14 7.1
18 7.2
17 7.1
17 7.2
26 7.2
18 7.2
22 7.1
15 7
"Hawaii Five-0" Ke Ku 'Ana(2016)"Hawaii Five-0" Ke Ku 'Ana
S07E05 : 2020-02-25
16 7.4
9 9.1
"Halt and Catch Fire" Search(2017)"Halt and Catch Fire" Search
S04E09 : 2020-02-25
10 8.6
18 9
9 9.5
10 8.3
6 8.2
5 8
8 8.3
3 8.4
8 8.1
19 7.8
26 7.7
11 7.9
"Hawaii Five-0" He Moho Hou(2016)"Hawaii Five-0" He Moho Hou
S07E03 : 2020-02-25
14 7.9
18 7.6
25 8.2
"Black Mirror" Metalhead(2017)"Black Mirror" Metalhead
S04E05 : 2020-02-25
3 6.7
"Black Mirror" Hang the DJ(2017)"Black Mirror" Hang the DJ
S04E04 : 2020-02-25
2 8.8
"Black Mirror" Crocodile(2017)"Black Mirror" Crocodile
S04E03 : 2020-02-25
2 7.3
"Black Mirror" USS Callister(2017)"Black Mirror" USS Callister
S04E01 : 2020-02-25
1 8.3
"Black Mirror" Arkangel(2017)"Black Mirror" Arkangel
S04E02 : 2020-02-25
4 7.3
"Springfloden" Episode #1.10(2016)"Springfloden" Episode #1.10
S01E10 : 2020-02-25
10 8.2
"Springfloden" Episode #1.9(2016)"Springfloden" Episode #1.9
S01E09 : 2020-02-25
13 7.7
"Empire" Game On(2015)"Empire" Game On
S02E00 : 2020-02-25
1 6.3
"Line of Duty" Episode #3.6(2016)"Line of Duty" Episode #3.6
S03E06 : 2020-02-25
19 9.6
"Line of Duty" Episode #3.5(2016)"Line of Duty" Episode #3.5
S03E05 : 2020-02-25
15 9.2
"Line of Duty" Episode #3.4(2016)"Line of Duty" Episode #3.4
S03E04 : 2020-02-25
10 8.6
"Line of Duty" Episode #3.3(2016)"Line of Duty" Episode #3.3
S03E03 : 2020-02-25
26 8.5
"Line of Duty" Episode #3.2(2016)"Line of Duty" Episode #3.2
S03E02 : 2020-02-25
21 8.5
"Line of Duty" Episode #3.1(2016)"Line of Duty" Episode #3.1
S03E01 : 2020-02-25
17 8.8
13 8.6
15 8.2
15 8.5
11 8.2
17 8.1
14 8.1
14 7.9
15 7.9
15 7.7
16 7.5
36 8.2
"Springfloden" Episode #1.8(2016)"Springfloden" Episode #1.8
S01E08 : 2020-02-25
12 7.8
"Springfloden" Episode #1.7(2016)"Springfloden" Episode #1.7
S01E07 : 2020-02-25
10 7.6
"Springfloden" Episode #1.6(2016)"Springfloden" Episode #1.6
S01E06 : 2020-02-25
10 7.4
"Springfloden" Episode #1.5(2016)"Springfloden" Episode #1.5
S01E05 : 2020-02-25
11 7.4
"Springfloden" Episode #1.4(2016)"Springfloden" Episode #1.4
S01E04 : 2020-02-25
10 7.3
"Springfloden" Episode #1.3(2016)"Springfloden" Episode #1.3
S01E03 : 2020-02-25
10 7.2
"Springfloden" Episode #1.1(2016)"Springfloden" Episode #1.1
S01E01 : 2020-02-25
12 7.2
"Springfloden" Episode #1.2(2016)"Springfloden" Episode #1.2
S01E02 : 2020-02-25
9 7.2
"Baskets" Freaks(2017)"Baskets" Freaks
S02E01 : 2020-02-25
12 8.2
9 8.1
2 8.3
18 7.2
16 7.6
20 7.2
20 7.2
22 7.2
8 7.2
17 7.2
21 7.2
19 7.2
7 7.3
29 7.2
18 7.2
8 8.8
9 8
7 8.7
5 8.1
9 9
7 7.2
7 7.9
10 7.2
8 8.1
3 8.6
8 8.5
8 8.2
5 7.2
3 7.1
8 7.3
4 7.3
10 7.2
6 7.3
14 7.3
11 7.2
24 7.2
1 8.2
12 7.9
12 8.2
12 8.1
7 7.9
15 7.7
15 7.8
"Black Mirror" Black Museum(2017)"Black Mirror" Black Museum
S04E06 : 2020-02-25
4 8.7
1 7.8
2 7.8
"Narcos" Despegue(2015)"Narcos" Despegue
S01E10 : 2020-02-25
67 8.9
"Narcos" La Catedral(2015)"Narcos" La Catedral
S01E09 : 2020-02-25
74 8.7
"Narcos" La Gran Mentira(2015)"Narcos" La Gran Mentira
S01E08 : 2020-02-25
65 9
60 8.6
"Narcos" Explosivos(2015)"Narcos" Explosivos
S01E06 : 2020-02-25
68 9.1
79 8.4
72 8.7
"Narcos" The Men of Always(2015)"Narcos" The Men of Always
S01E03 : 2020-02-25
68 8.5
64 8.5
"Narcos" Descenso(2015)"Narcos" Descenso
S01E01 : 2020-02-25
82 8.9
2 8
"Dong Yi" Episode #1.49(2010)"Dong Yi" Episode #1.49
S01E49 : 2020-02-25
1 7
"Dong Yi" Episode #1.48(2010)"Dong Yi" Episode #1.48
S01E48 : 2020-02-25
3 6.6
"Dong Yi" Episode #1.47(2010)"Dong Yi" Episode #1.47
S01E47 : 2020-02-25
5 6.6
"Dong Yi" Episode #1.45(2010)"Dong Yi" Episode #1.45
S01E45 : 2020-02-25
1 6.8
"Dong Yi" Episode #1.40(2010)"Dong Yi" Episode #1.40
S01E40 : 2020-02-25
1 7.3
"Dong Yi" Episode #1.37(2010)"Dong Yi" Episode #1.37
S01E37 : 2020-02-25
1 6.8
"Dong Yi" Episode #1.29(2010)"Dong Yi" Episode #1.29
S01E29 : 2020-02-25
2 7.2
"Dong Yi" Episode #1.28(2010)"Dong Yi" Episode #1.28
S01E28 : 2020-02-25
2 7.5
"Dong Yi" Episode #1.27(2010)"Dong Yi" Episode #1.27
S01E27 : 2020-02-25
2 6.8
"Dong Yi" Episode #1.26(2010)"Dong Yi" Episode #1.26
S01E26 : 2020-02-25
1 6.8
"Dong Yi" Episode #1.25(2010)"Dong Yi" Episode #1.25
S01E25 : 2020-02-25
3 6.8
"Dong Yi" Episode #1.24(2010)"Dong Yi" Episode #1.24
S01E24 : 2020-02-25
1 7
"Dong Yi" Episode #1.23(2010)"Dong Yi" Episode #1.23
S01E23 : 2020-02-25
2 6.8
"Dong Yi" Episode #1.22(2010)"Dong Yi" Episode #1.22
S01E22 : 2020-02-25
1 6.8
"Dong Yi" Episode #1.21(2010)"Dong Yi" Episode #1.21
S01E21 : 2020-02-25
4 7
"Dong Yi" Episode #1.18(2010)"Dong Yi" Episode #1.18
S01E18 : 2020-02-25
1 7.2
"Dong Yi" Episode #1.16(2010)"Dong Yi" Episode #1.16
S01E16 : 2020-02-25
1 7
"Dong Yi" Episode #1.14(2010)"Dong Yi" Episode #1.14
S01E14 : 2020-02-25
1 7
"Dong Yi" Episode #1.13(2010)"Dong Yi" Episode #1.13
S01E13 : 2020-02-25
1 7.2
"Dong Yi" Episode #1.12(2010)"Dong Yi" Episode #1.12
S01E12 : 2020-02-25
2 7.2
"Dong Yi" Episode #1.6(2010)"Dong Yi" Episode #1.6
S01E06 : 2020-02-25
2 7.3
"Dong Yi" Episode #1.5(2010)"Dong Yi" Episode #1.5
S01E05 : 2020-02-25
2 7.3
"Dong Yi" Episode #1.4(2010)"Dong Yi" Episode #1.4
S01E04 : 2020-02-25
1 7.2
"Dong Yi" Episode #1.2(2010)"Dong Yi" Episode #1.2
S01E02 : 2020-02-25
1 7.3
13 7.5
6 7.6
9 7.5
12 7.2
13 7.5
16 7.4
7 7.4
9 7.5
"Dong Yi" Episode #1.57(2010)"Dong Yi" Episode #1.57
S01E57 : 2020-02-25
2 6.8
17 7.2
18 7
16 7.5
16 7.1
19 7.4
9 7.4
11 7.5
8 7.5
9 7.4
10 7
8 7.6
11 7.3
13 7.3
5 7.2
10 7.4
6 7.6
15 7.3
6 7.3
24 8.1
"Dominion" Ouroboros(2014)"Dominion" Ouroboros
S01E07 : 2020-02-25
65 8
"Dominion" Black Eyes Blue(2014)"Dominion" Black Eyes Blue
S01E06 : 2020-02-25
56 8
70 7.7
"Dominion" The Flood(2014)"Dominion" The Flood
S01E04 : 2020-02-25
90 7.7
"Dominion" Broken Places(2014)"Dominion" Broken Places
S01E03 : 2020-02-25
86 7.7
"Dominion" Godspeed(2014)"Dominion" Godspeed
S01E02 : 2020-02-25
60 7.6
"Dominion" Pilot(2014)"Dominion" Pilot
S01E01 : 2020-02-25
54 7.7
2 5.4
2 5.3
"Teen Titans Go!" Terra-ized(2013)"Teen Titans Go!" Terra-ized
S01E21 : 2020-02-25
5 5.3
8 7.4
6 7.1
25 7.3
32 6.9
15 7.3
22 7.2
54 7.8
48 7.8
52 7.5
28 7.2
10 7.2
4 6.8
54 9.4
65 8.6
55 8.5
57 8.4
78 8.1
80 7.8
18 7
14 7
"Dong Yi" Episode #1.58(2010)"Dong Yi" Episode #1.58
S01E58 : 2020-02-25
2 6.6
22 7.4
43 7.3
"Dong Yi" Episode #1.39(2010)"Dong Yi" Episode #1.39
S01E39 : 2020-02-25
3 6.8
46 7.5
"Dong Yi" Episode #1.52(2010)"Dong Yi" Episode #1.52
S01E52 : 2020-02-25
2 6.4
"Dong Yi" Episode #1.50(2010)"Dong Yi" Episode #1.50
S01E50 : 2020-02-25
2 7.3
39 7.3
20 7.2
"Black Sails" VIII.(2014)"Black Sails" VIII.
S01E08 : 2020-02-25
160 8.9
"Black Sails" VII.(2014)"Black Sails" VII.
S01E07 : 2020-02-25
102 8.3
"Black Sails" VI.(2014)"Black Sails" VI.
S01E06 : 2020-02-25
115 8.2
"Black Sails" V.(2014)"Black Sails" V.
S01E05 : 2020-02-25
113 8.4
"Black Sails" IV.(2014)"Black Sails" IV.
S01E04 : 2020-02-25
137 7.9
"Black Sails" III.(2014)"Black Sails" III.
S01E03 : 2020-02-25
102 7.8
"Black Sails" II.(2014)"Black Sails" II.
S01E02 : 2020-02-25
75 7.9
"Black Sails" I.(2014)"Black Sails" I.
S01E01 : 2020-02-25
136 8
"Dong Yi" Episode #1.46(2010)"Dong Yi" Episode #1.46
S01E46 : 2020-02-25
4 6.6
"Dong Yi" Episode #1.44(2010)"Dong Yi" Episode #1.44
S01E44 : 2020-02-25
3 6.8
"Dong Yi" Episode #1.43(2010)"Dong Yi" Episode #1.43
S01E43 : 2020-02-25
3 6.8
"Dong Yi" Episode #1.42(2010)"Dong Yi" Episode #1.42
S01E42 : 2020-02-25
4 6.8
25 7
42 7.3
16 7.3
"Dong Yi" Episode #1.41(2010)"Dong Yi" Episode #1.41
S01E41 : 2020-02-25
4 7
65 7.2
13 7.4
15 7.4
23 7.4
18 8.3
14 8.1
31 8.1
26 8.2
32 8.2
32 8.2
28 8.1
27 7.6
28 7.9
57 7.9
31 7.9
31 7.8
10 7
8 7.7
45 7.9
42 7.1
37 6.9
8 6.9
40 6.8
44 7
43 7.5
8 5.4
"Teen Titans Go!" Gorilla(2013)"Teen Titans Go!" Gorilla
S01E12 : 2020-02-25
6 4.3
39 7.2
4 5.8
47 7
46 7.5
41 7.2
56 7.3
37 7
57 6.8
49 7.1
43 6.8
9 8
10 7.8
44 6.5
70 8.1
53 6.9
65 6.9
55 6.8
47 6.9
40 6.8
50 7
47 6.7
54 6.7
42 6.8
51 7.5
77 7.2
60 7.3
47 6.7
64 6.7
46 7.4
2 8.4
5 7.9
1 8.2
3 8.2
2 8.6
4 7.8
4 7.7
5 8.1
4 8.2
3 8
5 8.4
4 8.7
64 6.8
55 6.7
65 6.8
67 6.8
69 7
139 7.3
5 6.7
5 8.6
6 8.7
2 7.4
24 7.8
26 8.2
27 8.5
33 8.4
23 8.5
"Durham County" Family Day(2010)"Durham County" Family Day
S03E02 : 2020-02-25
10 7.4
9 7.3
"Durham County" Survivors(2010)"Durham County" Survivors
S03E04 : 2020-02-25
8 7.3
12 7.4
"Durham County" Sanctuary(2010)"Durham County" Sanctuary
S03E06 : 2020-02-25
9 7.3
"Castle" Nanny McDead(2009)"Castle" Nanny McDead
S01E02 : 2020-02-25
88 7.8
"Castle" Hedge Fund Homeboys(2009)"Castle" Hedge Fund Homeboys
S01E03 : 2020-02-25
77 7.9
"Castle" Hell Hath No Fury(2009)"Castle" Hell Hath No Fury
S01E04 : 2020-02-25
82 7.8
70 8.2
"Castle" Always Buy Retail(2009)"Castle" Always Buy Retail
S01E06 : 2020-02-25
85 7.9
"Castle" Ghosts(2009)"Castle" Ghosts
S01E08 : 2020-02-25
78 8.1
"Castle" Little Girl Lost(2009)"Castle" Little Girl Lost
S01E09 : 2020-02-25
62 8
69 8.5
"Burn Notice" Pilot(2007)"Burn Notice" Pilot
S01E01 : 2020-02-25
90 8.2
"Burn Notice" Identity(2007)"Burn Notice" Identity
S01E02 : 2020-02-25
59 8
60 8
"Burn Notice" Old Friends(2007)"Burn Notice" Old Friends
S01E04 : 2020-02-25
59 7.9
62 7.9
"Burn Notice" Broken Rules(2007)"Burn Notice" Broken Rules
S01E07 : 2020-02-25
52 8.3
"Burn Notice" Wanted Man(2007)"Burn Notice" Wanted Man
S01E08 : 2020-02-25
57 7.9
"Burn Notice" Hard Bargain(2007)"Burn Notice" Hard Bargain
S01E09 : 2020-02-25
48 7.9
"Burn Notice" False Flag(2007)"Burn Notice" False Flag
S01E10 : 2020-02-25
55 8.3
47 8.4
44 7.7
35 7.7
43 8.1
43 8.1
38 7.8
28 8.1
33 8.5
46 8.1
32 8.2
29 7.8
30 7.8
23 8.2
11 8.4
24 8.3
120 8
124 8.5
108 8.2
129 8.3
137 8.4
136 7.8
117 8.2
104 8.1
32 8.3
27 8.6
27 8.5
22 8.4
27 8.5
29 9.1
21 7.6
39 7.8
105 8
105 8.4
96 8.2
102 8.3
95 8.4
86 8.6
112 8.1
100 8.3
133 8.5
93 8.2
"Burn Notice" Unpaid Debts(2007)"Burn Notice" Unpaid Debts
S01E06 : 2020-02-25
54 8.1
2 7.7
"The Good Fight" Day 485(2018)"The Good Fight" Day 485
S02E12 : 2018-05-20
6 8.5
"Patrick Melrose" Never Mind(2018)"Patrick Melrose" Never Mind
S01E02 : 2018-05-19
4 8.4
1 8
1 7.1
3 7.9
"Blindspot" In Memory(2018)"Blindspot" In Memory
S03E22 : 2018-05-18
28 8.6
7 7.1
38 9.3
25 6.2
24 8
26 8.3
26 7.6
27 8
23 7.7
26 7.3
24 7.7
29 7.1
23 7.1
25 7.3
24 7
30 7
15 9.1
1 6.2
"Nobodies" Rob in the Hood(2018)"Nobodies" Rob in the Hood
S02E09 : 2018-05-17
2 7.5
1 8.8
"S.W.A.T." Hoax(2018)"S.W.A.T." Hoax
S01E22 : 2018-05-17
10 7.7
1 7.9
1 7.9
"Station 19" Not Your Hero(2018)"Station 19" Not Your Hero
S01E10 : 2018-05-17
5 8.2
37 9.2
20 8.1
"Deep State" White Noise(2018)"Deep State" White Noise
S01E07 : 2018-05-17
15 7.8
"Humans" Episode #3.1(2018)"Humans" Episode #3.1
S03E01 : 2018-05-17
9 7.8
6 8.4
"Arrow" Life Sentence(2018)"Arrow" Life Sentence
S06E23 : 2018-05-17
44 8.8
2 7
"Colony" Sierra Maestra(2018)"Colony" Sierra Maestra
S03E03 : 2018-05-16
22 8.3
2 8.3
3 7.3
"Code Black" The Same as Air(2018)"Code Black" The Same as Air
S03E04 : 2018-05-16
7 8.8
38 8.8
31 8.1
4 8.3
"Krypton" Hope(2018)"Krypton" Hope
S01E09 : 2018-05-16
34 8.2
4 6.6
"The Expanse" Immolation(2018)"The Expanse" Immolation
S03E06 : 2018-05-16
30 9.5
23 8.3
6 8.7
"Designated Survivor" Run(2018)"Designated Survivor" Run
S02E22 : 2018-05-16
21 7.6
11 8.6
18 6.5
33 8
5 7.2
"The Americans" The Summit(2018)"The Americans" The Summit
S06E08 : 2018-05-16
22 9.2
"Carter" Koji the Killer(2018)"Carter" Koji the Killer
S01E01 : 2018-05-15
3 7.7
"Roseanne" Netflix & Pill(2018)"Roseanne" Netflix & Pill
S10E08 : 2018-05-15
3 7.5
"The Last O.G." Lemon Drops(2018)"The Last O.G." Lemon Drops
S01E07 : 2018-05-15
2 7.4
"The Middle" Split Decision(2018)"The Middle" Split Decision
S09E22 : 2018-05-15
5 8.3
1 8.3
"The 100" Pandora's Box(2018)"The 100" Pandora's Box
S05E04 : 2018-05-15
68 8.8
2 7.9
2 7.9
11 7.7
6 7.8
6 7.7
"New Girl" Engram Pattersky(2018)"New Girl" Engram Pattersky
S07E08 : 2018-05-15
9 8.4
9 8.1
"Legion" Chapter 15(2018)"Legion" Chapter 15
S02E07 : 2018-05-15
25 8.5
16 9.5
36 9.3
"Black-ish" Dream Home(2018)"Black-ish" Dream Home
S04E23 : 2018-05-15
3 6.7
"The Flash" Think Fast(2018)"The Flash" Think Fast
S04E22 : 2018-05-15
48 8
2 7.6
"Plebs" The Accountant(2018)"Plebs" The Accountant
S04E07 : 2018-05-14
1 8.6
11 9
3 8.2
21 7.7
"Elementary" Pushing Buttons(2018)"Elementary" Pushing Buttons
S06E03 : 2018-05-14
17 7.6
23 8.5
38 7.4
8 7.8
"Vida" Episode #1.2(2018)"Vida" Episode #1.2
S01E02 : 2018-05-13
5 7.1
"Good Witch" Daddy's Home(2018)"Good Witch" Daddy's Home
S04E03 : 2018-05-13
3 8.1
1 8.6
"Blank" Opprørsstemning(2018)"Blank" Opprørsstemning
S01E04 : 2018-05-13
1 6.9
1 7.7
1 7.7
"NCIS: Los Angeles" Venganza(2018)"NCIS: Los Angeles" Venganza
S09E22 : 2018-05-13
9 7.7
"I'm Dying Up Here" Plus One(2018)"I'm Dying Up Here" Plus One
S02E02 : 2018-05-13
3 7.7
11 7.8
11 8.7
2 8.4
2 7.7
10 8
"Lucifer" A Devil of My Word(2018)"Lucifer" A Devil of My Word
S03E24 : 2018-05-13
44 9.8
29 8.3
"Billions" All the Wilburys(2018)"Billions" All the Wilburys
S03E08 : 2018-05-13
22 8.5
32 8.4
"Timeless" Chinatown(2018)"Timeless" Chinatown
S02E10 : 2018-05-13
25 9.3
"Timeless" The General(2018)"Timeless" The General
S02E09 : 2018-05-13
19 8.7
24 9.2
"Madam Secretary" Protocol(2018)"Madam Secretary" Protocol
S04E21 : 2018-05-13
9 7
41 8.1
12 8.1
"The Good Fight" Day 478(2018)"The Good Fight" Day 478
S02E11 : 2018-05-13
15 8.1
14 9
"Patrick Melrose" Bad News(2018)"Patrick Melrose" Bad News
S01E01 : 2018-05-12
21 8.6
"Ransom" Legacy(2018)"Ransom" Legacy
S02E06 : 2018-05-12
5 8.1
"All Night" Finale(2018)"All Night" Finale
S01E10 : 2018-05-11
2 8.8
"All Night" The Darkness(2018)"All Night" The Darkness
S01E09 : 2018-05-11
2 8.5
"All Night" Tarot Cards(2018)"All Night" Tarot Cards
S01E08 : 2018-05-11
2 7.8
"All Night" Safe Sex(2018)"All Night" Safe Sex
S01E07 : 2018-05-11
2 8.1
"All Night" Sink or Swim(2018)"All Night" Sink or Swim
S01E06 : 2018-05-11
2 8.3
"All Night" Jello Wrestling(2018)"All Night" Jello Wrestling
S01E05 : 2018-05-11
2 7.9
"All Night" Midnight Madness(2018)"All Night" Midnight Madness
S01E04 : 2018-05-11
2 8.1
"All Night" Karaoke(2018)"All Night" Karaoke
S01E03 : 2018-05-11
2 8
3 7.7
"All Night" Pilot(2018)"All Night" Pilot
S01E01 : 2018-05-11
3 6.7
2 8
9 8.3
1 7.6
"Blue Bloods" My Aim Is True(2018)"Blue Bloods" My Aim Is True
S08E22 : 2018-05-11
5 9.2
"Dr Harrow" Mens Rea(2018)"Dr Harrow" Mens Rea
S01E10 : 2018-05-11
4 9
8 7.9
"Blindspot" Defection(2018)"Blindspot" Defection
S03E21 : 2018-05-11
30 8
10 7.5
"Dynastie" Dead Scratch(2018)"Dynastie" Dead Scratch
S01E22 : 2018-05-11
12 9.6
50 8.7
21 8.2
1 7.6
1 7.5
"Safe" Episode #1.8(2018)"Safe" Episode #1.8
S01E08 : 2018-05-10
19 8
"Safe" Episode #1.7(2018)"Safe" Episode #1.7
S01E07 : 2018-05-10
19 7.8
"Safe" Episode #1.6(2018)"Safe" Episode #1.6
S01E06 : 2018-05-10
20 7.6
"Safe" Episode #1.5(2018)"Safe" Episode #1.5
S01E05 : 2018-05-10
20 7.7
"Safe" Episode #1.4(2018)"Safe" Episode #1.4
S01E04 : 2018-05-10
20 8
"Safe" Episode #1.3(2018)"Safe" Episode #1.3
S01E03 : 2018-05-10
21 7.5
"Safe" Episode #1.2(2018)"Safe" Episode #1.2
S01E02 : 2018-05-10
23 7.6
"Safe" Episode #1.1(2018)"Safe" Episode #1.1
S01E01 : 2018-05-10
24 7.6
"Nobodies" Tape Night(2018)"Nobodies" Tape Night
S02E08 : 2018-05-10
1 7.6
"Quantico" Hell's Gate(2018)"Quantico" Hell's Gate
S03E03 : 2018-05-10
16 6.4
1 8.6
8 8
10 7.9
"S.W.A.T." Hunted(2018)"S.W.A.T." Hunted
S01E21 : 2018-05-10
19 7.6
"Station 19" Hot Box(2018)"Station 19" Hot Box
S01E09 : 2018-05-10
7 7.5
52 9
27 7.9
"Deep State" Stories(2018)"Deep State" Stories
S01E06 : 2018-05-10
17 7.6
3 8.6
16 8.6
"Atlanta" Crabs in a Barrel(2018)"Atlanta" Crabs in a Barrel
S02E11 : 2018-05-10
19 8.7
12 8
24 7.7
44 9
"Arrow" The Ties That Bind(2018)"Arrow" The Ties That Bind
S06E22 : 2018-05-10
44 8.6
"Weissensee" Blühendes Land(2018)"Weissensee" Blühendes Land
S04E04 : 2018-05-09
1 7.4
"Weissensee" Der erste Stein(2018)"Weissensee" Der erste Stein
S04E03 : 2018-05-09
1 7.4
2 5.9
"Colony" Puzzle Man(2018)"Colony" Puzzle Man
S03E02 : 2018-05-09
34 8.1
1 8.2
"Ice" Two Ounces(2018)"Ice" Two Ounces
S02E07 : 2018-05-09
1 8.3
2 8.2
12 7.1
"Code Black" La Familia(2018)"Code Black" La Familia
S03E03 : 2018-05-09
7 9.1
51 7.9
31 8
5 8.1
"Krypton" Savage Night(2018)"Krypton" Savage Night
S01E08 : 2018-05-09
40 8.1
"Chicago P.D." Homecoming(2018)"Chicago P.D." Homecoming
S05E22 : 2018-05-09
22 9.4
"The Expanse" Triple Point(2018)"The Expanse" Triple Point
S03E05 : 2018-05-09
35 9.5
37 8.2
"The Goldbergs" Spaceballs(2018)"The Goldbergs" Spaceballs
S05E21 : 2018-05-09
7 7.9
"Modern Family" The Escape(2018)"Modern Family" The Escape
S09E21 : 2018-05-09
18 7.5
4 8.8
"Designated Survivor" Target(2018)"Designated Survivor" Target
S02E21 : 2018-05-09
31 7.2
17 8.6
22 9.1
"Empire" Fair Terms(2018)"Empire" Fair Terms
S04E16 : 2018-05-09
11 6.9
"The Americans" Harvest(2018)"The Americans" Harvest
S06E07 : 2018-05-09
29 9.4
"Weissensee" Geister(2018)"Weissensee" Geister
S04E02 : 2018-05-08
1 7.3
"Weissensee" Alte Wunden(2018)"Weissensee" Alte Wunden
S04E01 : 2018-05-08
1 7.3
1 6.9
"Roseanne" Go Cubs(2018)"Roseanne" Go Cubs
S10E07 : 2018-05-08
5 7.8
2 7.5
"The Middle" The Royal Flush(2018)"The Middle" The Royal Flush
S09E21 : 2018-05-08
5 8
"The Split" Episode #1.3(2018)"The Split" Episode #1.3
S01E03 : 2018-05-08
2 7.8
1 8.6
"The 100" Sleeping Giants(2018)"The 100" Sleeping Giants
S05E03 : 2018-05-08
69 9.1
8 7.4
15 7.4
8 7.7
"Rise" Totally Hosed(2018)"Rise" Totally Hosed
S01E09 : 2018-05-08
5 8.3
14 8.4
"New Girl" Mario(2018)"New Girl" Mario
S07E06 : 2018-05-08
13 7.9
"New Girl" Godparents(2018)"New Girl" Godparents
S07E05 : 2018-05-08
14 7.2
"Legion" Chapter 14(2018)"Legion" Chapter 14
S02E06 : 2018-05-08
40 9
29 9.2
3 6.6
"Bull" Death Sentence(2018)"Bull" Death Sentence
S02E22 : 2018-05-08
8 8.6
"Lethal Weapon" One Day More(2018)"Lethal Weapon" One Day More
S02E22 : 2018-05-08
24 8.6
53 6.6
"Superior Donuts" Broken Art(2018)"Superior Donuts" Broken Art
S02E20 : 2018-05-07
1 7.1
2 7.3
"Versailles" The After-Life(2018)"Versailles" The After-Life
S03E05 : 2018-05-07
1 7.3
2 6.8
"Kevin Can Wait" A Band Done(2018)"Kevin Can Wait" A Band Done
S02E24 : 2018-05-07
1 6.3
"Blank" Uten mål og mening(2018)"Blank" Uten mål og mening
S01E03 : 2018-05-07
1 6.9
2 7.6
4 7.8
"Plebs" The Bathhouse(2018)"Plebs" The Bathhouse
S04E06 : 2018-05-07
1 8.8
14 8.3
4 7.7
"The Crossing" LKA(2018)"The Crossing" LKA
S01E06 : 2018-05-07
23 7.6
16 7.6
30 8.1
"Supergirl" Trinity(2018)"Supergirl" Trinity
S03E17 : 2018-05-07
50 7.4
"Sweetbitter" Salt(2018)"Sweetbitter" Salt
S01E01 : 2018-05-06
9 7.4
"Vida" Episode #1.1(2018)"Vida" Episode #1.1
S01E01 : 2018-05-06
6 6.9
6 8.1
1 7.7
"One Strange Rock" Terraform(2018)"One Strange Rock" Terraform
S01E07 : 2018-05-06
3 8.5
"Bob's Burgers" Boywatch(2018)"Bob's Burgers" Boywatch
S08E17 : 2018-05-06
2 7.4
9 7.6
5 7.7
3 7.5
12 7.5
8 9.1
"The Arrangement" Truth(2018)"The Arrangement" Truth
S02E09 : 2018-05-06
1 8
"The Durrells" Episode #3.8(2018)"The Durrells" Episode #3.8
S03E08 : 2018-05-06
6 8.5
4 8.8
14 8.4
65 9.5
18 8.2
29 8.7
22 8.9
43 8.2
45 8.7
12 8.1
"The Detail" Bad Traffic(2018)"The Detail" Bad Traffic
S01E07 : 2018-05-06
3 7.4
25 8
7 7.6
"Instinct" Owned(2018)"Instinct" Owned
S01E07 : 2018-05-06
10 7.8
43 7.4
"The Good Fight" Day 471(2018)"The Good Fight" Day 471
S02E10 : 2018-05-06
18 8.8
13 9.3
"Ransom" Undercover(2018)"Ransom" Undercover
S02E05 : 2018-05-05
6 7.7
2 6.8
18 8.2
6 5.1
6 5.6
6 5.5
6 5.7
21 6.9
22 7
24 7.2
"The Rain" Have Faith(2018)"The Rain" Have Faith
S01E05 : 2018-05-04
24 7.2
"The Rain" Trust No One(2018)"The Rain" Trust No One
S01E04 : 2018-05-04
29 7.1
"The Rain" Avoid the City(2018)"The Rain" Avoid the City
S01E03 : 2018-05-04
24 6.9
"The Rain" Stay Together(2018)"The Rain" Stay Together
S01E02 : 2018-05-04
26 7
"The Rain" Stay Inside(2018)"The Rain" Stay Inside
S01E01 : 2018-05-04
26 6.6
2 7.8
1 7.7
6 8
1 7.9
"Dr Harrow" Lex Talionis(2018)"Dr Harrow" Lex Talionis
S01E09 : 2018-05-04
4 8.7
10 7.4
10 8.1
"Blindspot" Let It Go(2018)"Blindspot" Let It Go
S03E20 : 2018-05-04
40 7.8
11 7.4
14 9
47 8.4
22 8.9
"A.P. Bio" Drenching Dallas(2018)"A.P. Bio" Drenching Dallas
S01E13 : 2018-05-03
7 8.2
2 7.6
"Quantico" Fear and Flesh(2018)"Quantico" Fear and Flesh
S03E02 : 2018-05-03
15 6.4
1 8.5
"Superstore" Town Hall(2018)"Superstore" Town Hall
S03E22 : 2018-05-03
7 8.4
8 7.5
"S.W.A.T." Vendetta(2018)"S.W.A.T." Vendetta
S01E20 : 2018-05-03
17 7.7
4 7.7
13 7.7
41 8.8
"Champions" Nepotism(2018)"Champions" Nepotism
S01E08 : 2018-05-03
1 7.3
26 8.3
"Deep State" Merger(2018)"Deep State" Merger
S01E05 : 2018-05-03
16 7.6
18 8.6
"Trust" Kodachrome(2018)"Trust" Kodachrome
S01E07 : 2018-05-03
16 8
"Atlanta" FUBU(2018)"Atlanta" FUBU
S02E10 : 2018-05-03
17 8.9
"Imposters" Maybe/Definitely(2018)"Imposters" Maybe/Definitely
S02E05 : 2018-05-03
12 8
27 7.6
47 7.7
54 8.9
"Cobra Kai" Mercy(2018)"Cobra Kai" Mercy
S01E10 : 2018-05-02
5 9.2
5 9
"Cobra Kai" Molting(2018)"Cobra Kai" Molting
S01E08 : 2018-05-02
5 8.8
"Cobra Kai" All Valley(2018)"Cobra Kai" All Valley
S01E07 : 2018-05-02
6 8.8
"Cobra Kai" Quiver(2018)"Cobra Kai" Quiver
S01E06 : 2018-05-02
8 8.7
"Cobra Kai" Counterbalance(2018)"Cobra Kai" Counterbalance
S01E05 : 2018-05-02
10 9.1
9 8.5
"Cobra Kai" Esqueleto(2018)"Cobra Kai" Esqueleto
S01E03 : 2018-05-02
10 8.5
"Cobra Kai" Strike First(2018)"Cobra Kai" Strike First
S01E02 : 2018-05-02
15 8.5
"Cobra Kai" Ace Degenerate(2018)"Cobra Kai" Ace Degenerate
S01E01 : 2018-05-02
17 8.8
"Colony" Maquis(2018)"Colony" Maquis
S03E01 : 2018-05-02
50 8.3
2 7.9
"Ice" Strange Friends(2018)"Ice" Strange Friends
S02E06 : 2018-05-02
1 8
2 8.2
"One Strange Rock" Alien(2018)"One Strange Rock" Alien
S01E08 : 2018-05-02
3 8.2
2 7.4
14 7.1
"Code Black" Better Angels(2018)"Code Black" Better Angels
S03E02 : 2018-05-02
7 8.3
46 7.7
32 8.1
6 8.5
4 7.1
"Krypton" Transformation(2018)"Krypton" Transformation
S01E07 : 2018-05-02
46 8
"Chicago P.D." Allegiance(2018)"Chicago P.D." Allegiance
S05E21 : 2018-05-02
26 9
4 7
"The Expanse" Reload(2018)"The Expanse" Reload
S03E04 : 2018-05-02
41 8.9
36 8.7
"Modern Family" Mother!(2018)"Modern Family" Mother!
S09E20 : 2018-05-02
21 7.4
5 8.7
28 7.6
13 8.5
27 8.4
10 7.6
"The Americans" Rififi(2018)"The Americans" Rififi
S06E06 : 2018-05-02
39 8.9
4 7.7
"The Last O.G." Repass(2018)"The Last O.G." Repass
S01E05 : 2018-05-01
3 7.9
5 8.3
1 8.7
"LA to Vegas" The Proposal(2018)"LA to Vegas" The Proposal
S01E15 : 2018-05-01
6 7.7
"The 100" Red Queen(2018)"The 100" Red Queen
S05E02 : 2018-05-01
73 8.9
"Bull" Reckless(2018)"Bull" Reckless
S02E21 : 2018-05-01
8 8.2
4 8.1
"Chicago Med" This Is Now(2018)"Chicago Med" This Is Now
S03E18 : 2018-05-01
12 7.4
6 7.4
17 8
17 7.4
"Legion" Chapter 13(2018)"Legion" Chapter 13
S02E05 : 2018-05-01
40 8.6
28 9.1
"Black-ish" Blue Valentime(2018)"Black-ish" Blue Valentime
S04E21 : 2018-05-01
2 6.8
"Lethal Weapon" Family Ties(2018)"Lethal Weapon" Family Ties
S02E21 : 2018-05-01
33 8.3
"The Flash" Therefore She Is(2018)"The Flash" Therefore She Is
S04E20 : 2018-05-01
67 7.7
2 6.1
1 7.1
1 7.2
"Kevin Can Wait" Brew Haha(2018)"Kevin Can Wait" Brew Haha
S02E23 : 2018-04-30
3 6.6
"Final Space" Chapter Ten(2018)"Final Space" Chapter Ten
S01E10 : 2018-04-30
9 9.3
2 7.6
5 7.9
"Plebs" Lupercalia(2018)"Plebs" Lupercalia
S04E05 : 2018-04-30
1 8.2
5 7.9
29 7.8
"Good Girls" Remix(2018)"Good Girls" Remix
S01E10 : 2018-04-30
10 8.7
"iZombie" Mac-Liv-Moore(2018)"iZombie" Mac-Liv-Moore
S04E09 : 2018-04-30
26 8.1
15 8.5
"Supergirl" Of Two Minds(2018)"Supergirl" Of Two Minds
S03E16 : 2018-04-30
59 7.3
50 8.2
18 8
1 8.3
"One Strange Rock" Escape(2018)"One Strange Rock" Escape
S01E06 : 2018-04-29
1 8.2
"Blank" Sees aldri(2018)"Blank" Sees aldri
S01E02 : 2018-04-29
2 6.6
3 7.8
"NCIS: Los Angeles" Reentry(2018)"NCIS: Los Angeles" Reentry
S09E20 : 2018-04-29
12 8.1
6 7.4
14 7.8
15 9
3 7.7
3 7.2
"The Durrells" Episode #3.7(2018)"The Durrells" Episode #3.7
S03E07 : 2018-04-29
6 7.9
10 8.5
21 7.9
"Killing Eve" Sorry Baby(2018)"Killing Eve" Sorry Baby
S01E04 : 2018-04-29
31 8.8
"Billions" The Third Ortolan(2018)"Billions" The Third Ortolan
S03E06 : 2018-04-29
23 9.1
34 8.2
51 8.6
11 8.6
6 7.6
29 7.9
"Madam Secretary" Thin Ice(2018)"Madam Secretary" Thin Ice
S04E19 : 2018-04-29
10 7
"Instinct" Flat Line(2018)"Instinct" Flat Line
S01E06 : 2018-04-29
8 7.9
57 8
"Trust" John, Chapter 11(2018)"Trust" John, Chapter 11
S01E06 : 2018-04-29
18 8.1
"The Good Fight" Day 464(2018)"The Good Fight" Day 464
S02E09 : 2018-04-29
16 7.9
31 9.2
27 8.5
"Good Witch" With This Ring(2018)"Good Witch" With This Ring
S04E01 : 2018-04-29
6 8.4
14 8.5
"Ransom" A Free Man in Paris(2018)"Ransom" A Free Man in Paris
S02E04 : 2018-04-28
5 8.1
3 8.1
"Blue Bloods" Your Six(2018)"Blue Bloods" Your Six
S08E20 : 2018-04-27
9 8.2
5 7.9
5 8.8
5 8.5
"3%" Capítulo 10: Sangue(2018)"3%" Capítulo 10: Sangue
S02E10 : 2018-04-27
12 8.1
"3%" Capítulo 09: Colar(2018)"3%" Capítulo 09: Colar
S02E09 : 2018-04-27
14 8.3
"3%" Capítulo 08: Sapos(2018)"3%" Capítulo 08: Sapos
S02E08 : 2018-04-27
8 7.8
"3%" Capítulo 07: Névoa(2018)"3%" Capítulo 07: Névoa
S02E07 : 2018-04-27
12 7.6
"3%" Capítulo 06: Garrafas(2018)"3%" Capítulo 06: Garrafas
S02E06 : 2018-04-27
11 7.6
"3%" Capítulo 05: Lampião(2018)"3%" Capítulo 05: Lampião
S02E05 : 2018-04-27
15 7.9
14 7.9
"3%" Capítulo 03: Estática(2018)"3%" Capítulo 03: Estática
S02E03 : 2018-04-27
13 7.6
13 7.5
1 8
"Dr Harrow" Peccata Patris(2018)"Dr Harrow" Peccata Patris
S01E08 : 2018-04-27
7 8.3
10 7.5
"MacGyver" UFO + Area 51(2018)"MacGyver" UFO + Area 51
S02E22 : 2018-04-27
11 8
"Blindspot" Galaxy of Minds(2018)"Blindspot" Galaxy of Minds
S03E19 : 2018-04-27
48 7.6
13 7.7
19 8.8
45 8.8
23 7.9
"3%" Capítulo 01: Espelho(2018)"3%" Capítulo 01: Espelho
S02E01 : 2018-04-27
22 7.3
"A.P. Bio" Walleye(2018)"A.P. Bio" Walleye
S01E12 : 2018-04-26
8 7.9
"Nobodies" Kristen's Wiig(2018)"Nobodies" Kristen's Wiig
S02E06 : 2018-04-26
2 7.6
17 6.8
1 8.6
"Superstore" Aftermath(2018)"Superstore" Aftermath
S03E21 : 2018-04-26
7 8.2
8 7.8
"S.W.A.T." Source(2018)"S.W.A.T." Source
S01E19 : 2018-04-26
20 7.4
4 7.8
"Station 19" Let It Burn(2018)"Station 19" Let It Burn
S01E07 : 2018-04-26
12 7.6
1 7.2
28 8
"Deep State" Reunion(2018)"Deep State" Reunion
S01E04 : 2018-04-26
21 7.5
21 8.4
23 9
"Imposters" Andiamo(2018)"Imposters" Andiamo
S02E04 : 2018-04-26
14 7.9
23 7.6
54 7.3
"Arrow" Shifting Allegiances(2018)"Arrow" Shifting Allegiances
S06E20 : 2018-04-26
50 8.1
"Ice" Rendezvous with Death(2018)"Ice" Rendezvous with Death
S02E05 : 2018-04-25
3 8.9
5 8.2
2 8.2
2 7.7
"Code Black" Third Year(2018)"Code Black" Third Year
S03E01 : 2018-04-25
11 9.1
43 8.8
34 8.4
29 8.9
7 8.7
"Krypton" Civil Wars(2018)"Krypton" Civil Wars
S01E06 : 2018-04-25
46 8.1
44 8.9
36 8.5
30 7.5
"SEAL Team" Takedown(2018)"SEAL Team" Takedown
S01E19 : 2018-04-25
17 8.2
30 8.5
"Suits" Good-Bye(2018)"Suits" Good-Bye
S07E16 : 2018-04-25
25 8
"Suits" Tiny Violin(2018)"Suits" Tiny Violin
S07E15 : 2018-04-25
53 8.5
"Empire" False Face(2018)"Empire" False Face
S04E14 : 2018-04-25
14 6.6
34 9.3
23 7.2
"The Last O.G." Swipe Right(2018)"The Last O.G." Swipe Right
S01E04 : 2018-04-24
2 7.5
2 8.6
5 7.6
17 5.2
"New Girl" Lillypads(2018)"New Girl" Lillypads
S07E03 : 2018-04-24
15 7.3
8 7.6
10 8.7
"Legion" Chapter 12(2018)"Legion" Chapter 12
S02E04 : 2018-04-24
42 8.4
41 9.1
"Lethal Weapon" Jesse's Girl(2018)"Lethal Weapon" Jesse's Girl
S02E20 : 2018-04-24
34 8.4
"The 100" Eden(2018)"The 100" Eden
S05E01 : 2018-04-24
80 8.8
"The Flash" Fury Rogue(2018)"The Flash" Fury Rogue
S04E19 : 2018-04-24
48 7.6
1 7.4
2 7.5
"Final Space" Chapter Nine(2018)"Final Space" Chapter Nine
S01E09 : 2018-04-23
8 8.9
2 7.7
"Plebs" The Satirist(2018)"Plebs" The Satirist
S04E04 : 2018-04-23
1 7.9
33 7.7
8 8.1
"iZombie" Chivalry is Dead(2018)"iZombie" Chivalry is Dead
S04E08 : 2018-04-23
27 7.8
14 7.9
63 7.5
43 8.2
"UnREAL" Commitment(2018)"UnREAL" Commitment
S03E10 : 2018-04-23
8 7.9
"UnREAL" Codependence(2018)"UnREAL" Codependence
S03E09 : 2018-04-23
9 7.6
1 7.9
"One Strange Rock" Survival(2018)"One Strange Rock" Survival
S01E05 : 2018-04-22
2 8.4
2 6.6
2 7.8
15 7.8
5 7.3
19 7.7
24 7.6
14 8.8
1 8
5 7.4
5 6.9
"The Durrells" Episode #3.6(2018)"The Durrells" Episode #3.6
S03E06 : 2018-04-22
6 7.7
4 8
11 8
20 7.5
30 8.7
20 8.4
35 8.5
46 8.3
13 7.8
"The Detail" The Long Walk(2018)"The Detail" The Long Walk
S01E05 : 2018-04-22
5 7.6
28 8.1
7 6.8
"Instinct" Heartless(2018)"Instinct" Heartless
S01E05 : 2018-04-22
8 7.8
50 7.7

Latest Movies
Popular Series
Isarado