+ เพิ่มคำบรรยาย

Elöbb-utóbb subtitles

 
Elöbb-utóbb ((2006))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Illés Nyitrai, Péter Albert
กำกับโดย: Isti Madarász
ผลคะแนน: 8.3 / 10 (38 38 vote)
At the end of World War II the Nazis are experimenting with a time machine, whose technology would enable them to snatch victory from the jaws of impending defeat. However, nobody knows what will really happen if they succeed.
แบ่งปันสิ่งนี้:


คำบรรยายภาพยนต์ (1)
ชื่อคำบรรยาย ภาษาของคำบรรยาย คำบรรยายสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน คำบรรยายสำหรับภาพยนต์ HD ดาวน์โหลดแล้ว อัพโหลด
Elbb-utbb (2006)Uploaderkamyar ghadirinezhad Elöbb-utóbb (2006) อังกฤษ subtitles 4 kamyar ghadirinezhad


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.3/10 for Elöbb-utóbb subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Elöbb-utóbb first appeared on the screen back in 2006. We encourage you to leave comments regarding the Elöbb-utóbb subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Latest TV Shows
Latest Movies
Popular Movies
ปิด