+ เพิ่มคำบรรยาย

Suits subtitles

 
Suits ((2011))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  #5 -  #6 -  #7 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Gabriel Macht, Meghan Markle, Sarah Rafferty, Gina Torres, Rick Hoffman, Vanessa Ray, Max Topplin, Patrick J. Adams
ผลคะแนน: 8.5 / 10 (347765 347765 vote)
"Two Lawyers. One Degree.". On the run from a drug deal gone bad, Mike Ross, a brilliant college-dropout, finds himself a job working with Harvey Specter, one of New York City's best lawyers.
แบ่งปันสิ่งนี้:


ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
ซี่ซั่น 1
1. Pilot 103 8.9 23 มิ.ย. 2011
2. Errors and Omissions 103 8.4 30 มิ.ย. 2011
3. Inside Track 90 8.3 7 ก.ค. 2011
4. Dirty Little Secrets 99 8.2 14 ก.ค. 2011
5. Bail Out 74 8.3 21 ก.ค. 2011
6. Tricks of the Trade 80 8.2 28 ก.ค. 2011
7. Play the Man 81 8.7 4 ส.ค. 2011
8. Identity Crisis 92 8.3 11 ส.ค. 2011
9. Undefeated 137 8.6 18 ส.ค. 2011
10. The Shelf Life 62 8.5 25 ส.ค. 2011
11. Rules of the Game 81 8.6 1 ก.ย. 2011
12. Dog Fight 85 9 8 ก.ย. 2011
ซี่ซั่น 2
1. She Knows 33 9.1 14 มิ.ย. 2012
1. She Knows 78 8.9 14 มิ.ย. 2012
2. The Choice 60 8.5 21 มิ.ย. 2012
3. Meet the New Boss 72 8.4 28 มิ.ย. 2012
4. Discovery 64 8.6 12 ก.ค. 2012
5. Break Point 87 8.9 19 ก.ค. 2012
6. All In 108 8.6 26 ก.ค. 2012
7. Sucker Punch 102 9.2 2 ส.ค. 2012
8. Rewind 89 8.7 9 ส.ค. 2012
9. Asterisk 88 8.9 16 ส.ค. 2012
10. High Noon 100 9.3 23 ส.ค. 2012
11. Blind-Sided 98 8.3 17 ม.ค. 2013
12. Blood in the Water 107 8.6 24 ม.ค. 2013
13. Zane vs. Zane 109 8.4 31 ม.ค. 2013
14. He's Back 100 8.7 7 ก.พ. 2013
15. Normandy 80 8.5 14 ก.พ. 2013
16. War 85 8.9 21 ก.พ. 2013
ซี่ซั่น 3
1. The Arrangement 110 8.6 16 ก.ค. 2013
2. I Want You to Want Me 113 8.6 23 ก.ค. 2013
3. Unfinished Business 120 8.5 30 ก.ค. 2013
4. Conflict of Interest 91 8.5 6 ส.ค. 2013
5. Shadow of a Doubt 76 8.3 13 ส.ค. 2013
6. The Other Time 88 8.8 20 ส.ค. 2013
7. She's Mine 82 8.8 27 ส.ค. 2013
8. Endgame 146 8.7 3 ก.ย. 2013
9. Bad Faith 75 8.5 10 ก.ย. 2013
10. Stay 85 8.6 17 ก.ย. 2013
11. Buried Secrets 89 8.5 6 มี.ค. 2014
12. Yesterday's Gone 64 9.1 13 มี.ค. 2014
13. Moot Point 72 8.5 20 มี.ค. 2014
14. Heartburn 111 9 27 มี.ค. 2014
15. Know When to Fold 'Em 92 8.8 3 เม.ย. 2014
16. No Way Out 83 9.4 10 เม.ย. 2014
ซี่ซั่น 4
1. One-Two-Three Go... 77 8.7 11 มิ.ย. 2014
1. One-Two-Three Go... 9 0 11 มิ.ย. 2014
2. Breakfast, Lunch and Dinner 57 8.5 18 มิ.ย. 2014
3. Two in the Knees 49 8.5 25 มิ.ย. 2014
4. Leveraged 55 8.4 9 ก.ค. 2014
5. Pound of Flesh 47 8.5 16 ก.ค. 2014
6. Litt the Hell Up 62 9 23 ก.ค. 2014
7. We're Done 65 9 30 ก.ค. 2014
8. Exposure 53 9.1 6 ส.ค. 2014
9. Gone 45 9.4 13 ส.ค. 2014
10. This Is Rome 42 9.6 20 ส.ค. 2014
11. Enough Is Enough 50 9.1 28 ม.ค. 2015
12. Respect 46 8.5 4 ก.พ. 2015
13. Fork in the Road 62 9 11 ก.พ. 2015
14. Derailed 37 8.9 18 ก.พ. 2015
14. Derailed 26 8.7 18 ก.พ. 2015
15. Intent 35 9.3 25 ก.พ. 2015
16. Not Just a Pretty Face 48 9.1 4 มี.ค. 2015
ซี่ซั่น 5
1. Denial 69 9 24 มิ.ย. 2015
2. Compensation 35 8.7 1 ก.ค. 2015
3. No Refills 66 9 8 ก.ค. 2015
4. No Puedo Hacerlo 71 9.1 15 ก.ค. 2015
5. Toe to Toe 42 8.7 22 ก.ค. 2015
6. Privilege 84 8.8 29 ก.ค. 2015
6. Privilege 29 0 29 ก.ค. 2015
7. Hitting Home 73 9.4 5 ส.ค. 2015
8. Mea Culpa 55 9.2 12 ส.ค. 2015
9. Uninvited Guests 53 9 19 ส.ค. 2015
10. Faith 32 9.8 26 ส.ค. 2015
11. Blowback 74 9.4 27 ม.ค. 2016
12. Live to Fight... 30 9.1 3 ก.พ. 2016
13. God's Green Earth 38 8.9 10 ก.พ. 2016
14. Self Defense 19 9.4 17 ก.พ. 2016
15. Tick Tock 40 9.6 24 ก.พ. 2016
16. 25th Hour 40 9.4 2 มี.ค. 2016
ซี่ซั่น 6
1. To Trouble 43 8.3 13 ก.ค. 2016
2. Accounts Payable 36 8.3 20 ก.ค. 2016
3. Back on the Map 49 8.5 27 ก.ค. 2016
4. Turn 42 8.4 3 ส.ค. 2016
5. Trust 36 8.3 10 ส.ค. 2016
6. Spain 34 8.1 17 ส.ค. 2016
7. Shake the Trees 46 8.2 24 ส.ค. 2016
8. Borrowed Time 43 8.7 31 ส.ค. 2016
9. The Hand That Feeds You 34 9.2 7 ก.ย. 2016
10. P.S.L. 47 9.6 14 ก.ย. 2016
11. She's Gone 83 8.4 25 ม.ค. 2017
12. The Painting 53 8.8 1 ก.พ. 2017
13. Teeth, Nose, Teeth 61 8.6 8 ก.พ. 2017
14. Admission of Guilt 45 8.4 15 ก.พ. 2017
15. Quid Pro Quo 40 8.4 22 ก.พ. 2017
16. Character and Fitness 49 9.6 1 มี.ค. 2017
ซี่ซั่น 7
1. Skin in the Game 56 8.7 12 ก.ค. 2017
2. The Statue 2 8.3 19 ก.ค. 2017
3. Mudmare 9 7.9 26 ก.ค. 2017
4. Divide and Conquer 6 8.1 2 ส.ค. 2017
5. Brooklyn Housing 25 7.9 9 ส.ค. 2017
6. Home to Roost 16 8.4 16 ส.ค. 2017
7. Full Disclosure 21 8.5 23 ส.ค. 2017
8. 100 9 8.7 30 ส.ค. 2017
9. Shame 12 8 6 ก.ย. 2017
10. Donna 9 9 13 ก.ย. 2017
11. Hard Truths 3 8.2 28 มี.ค. 2018
12. Bad Man 3 7.7 4 เม.ย. 2018
13. Inevitable 5 8.6 11 เม.ย. 2018
14. Pulling the Goalie 19 8.4 18 เม.ย. 2018
15. Tiny Violin 53 8.5 25 เม.ย. 2018
16. Good-Bye 24 8 25 เม.ย. 2018


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.5/10 for Suits subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Suits first appeared on the screen back in 2011. We encourage you to leave comments regarding the Suits subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database OpenSubtitles is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Latest Movies
Popular Movies
ปิด