+ เพิ่มคำบรรยาย

"Carter" S02E02 Harley Loses a Finger subtitles

Carter Harley Loses a Finger (S02E02)
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย:
กำกับโดย: Peter Wellington
ผลคะแนน: 7.9 / 10 (20 20 vote)
แบ่งปันสิ่งนี้:


ไม่พบคำบรรยายในการค้นหา

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 7.9/10 for "Carter" S02E02 Harley Loses a Finger subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Carter first appeared on the screen back in 0. We encourage you to leave comments regarding the "Carter" S02E02 Harley Loses a Finger subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database OpenSubtitles is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Latest TV Shows
Latest Movies
Popular Series
ปิด