+ เพิ่มคำบรรยาย

"American Dad" The Hand that Rocks the Rogu subtitles

American Dad The Hand that Rocks the Rogu (S14E20)
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย:
กำกับโดย: Jennifer Graves, Tim Parsons, Ron Hughart, Brent Woods
ผลคะแนน: 7.4 / 10 (105 105 vote)
แบ่งปันสิ่งนี้:


ไม่พบคำบรรยายในการค้นหา

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 7.4/10 for "American Dad" The Hand that Rocks the Rogu subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

American Dad first appeared on the screen back in 2019. We encourage you to leave comments regarding the "American Dad" The Hand that Rocks the Rogu subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Latest Movies
Popular Movies
ปิด