+ เพิ่มคำบรรยาย

Strange Colours subtitles

 
Strange Colours ((2017))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย:
คนแสดง: Kate Cheel, Justin Courtin, Daniel P. Jones
กำกับโดย: Alena Lodkina
ผลคะแนน: 7.1 / 10 (30 30 vote)
Milena travels to a remote opal mining community to see her estranged, ill father. Lost and alone, she falls into his bewildering world, where men escape society and share ideals of freedom. Soon, he doesn't want her to leave. Stuck in time, father and daughter try to mend their fractured bond, but their connection is fragile, like the strange, colourful gems he digs up from the earth.
แบ่งปันสิ่งนี้:


ไม่พบคำบรรยายในการค้นหา

Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 7.1/10 for Strange Colours subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Strange Colours first appeared on the screen back in 2017. We encourage you to leave comments regarding the Strange Colours subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Latest TV Shows
Popular Movies
ปิด