+ เพิ่มคำบรรยาย

American Crime Story subtitles

 
American Crime Story ((2016))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  #4 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
ผลคะแนน: 8.4 / 10 (74516 74516 vote)
แบ่งปันสิ่งนี้:


ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
ซี่ซั่น 1
1. From the Ashes of Tragedy 45 8.6 2 ก.พ. 2016
2. The Run of His Life 35 8.2 9 ก.พ. 2016
3. The Dream Team 35 8.2 16 ก.พ. 2016
4. 100% Not Guilty 34 8.6 23 ก.พ. 2016
5. The Race Card 33 8.6 1 มี.ค. 2016
6. Marcia, Marcia, Marcia 51 9 8 มี.ค. 2016
7. Conspiracy Theories 44 8.6 15 มี.ค. 2016
8. A Jury in Jail 63 8.6 22 มี.ค. 2016
9. Manna from Heaven 54 9.2 29 มี.ค. 2016
10. The Verdict 59 9.2 5 เม.ย. 2016
ซี่ซั่น 2
1. The Man Who Would Be Vogue 1 8.4 8 ม.ค. 2018
1. The Man Who Would Be Vogue 0 11 ธ.ค. 2017
2. Manhunt 2 7.9 24 ม.ค. 2018
2. Manhunt 0 24 ม.ค. 2018
3. A Random Killing 0 31 ม.ค. 2018
3. A Random Killing 12 8.2 31 ม.ค. 2018
4. House by the Lake 6 8.5 7 ก.พ. 2018
4. House by the Lake 0 7 ก.พ. 2018
5. Don't Ask, Don't Tell 6 7.8 14 ก.พ. 2018
5. Don't Ask, Don't Tell 0 14 ก.พ. 2018
6. Descent 9 0 28 ก.พ. 2018
6. Descent 2 8 28 ก.พ. 2018
7. Ascent 1 7.5 7 มี.ค. 2018
7. Ascent 0 7 มี.ค. 2018
8. Creator/Destroyer 3 8.5 14 มี.ค. 2018
8. Creator/Destroyer 0 14 มี.ค. 2018
9. Alone 0 21 มี.ค. 2018
9. Alone 3 8.6 21 มี.ค. 2018
10. Episode #2.10 0 21 มี.ค. 2018
ซี่ซั่น 3
1. Episode #3.1 0
2. Episode #3.2 0
3. Episode #3.3 0
4. Episode #3.4 0
5. Episode #3.5 0
6. Episode #3.6 0
7. Episode #3.7 0
8. Episode #3.8 0
9. Episode #3.9 1 0
10. Episode #3.10 0
ซี่ซั่น 4
1. Episode #4.1 0
2. Episode #4.2 0
2. Episode #4.2 0
3. Episode #4.3 0
4. Episode #4.4 0
5. Episode #4.5 0
6. Episode #4.6 0
7. Episode #4.7 0
8. Episode #4.8 0
9. Episode #4.9 0


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 8.4/10 for American Crime Story subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

American Crime Story first appeared on the screen back in 2016. We encourage you to leave comments regarding the American Crime Story subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database OpenSubtitles is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Popular Movies
ปิด