+ เพิ่มคำบรรยาย

"The Frankenstein Chronicles" S01E05 The Frankenstein Murders subtitles

The Frankenstein Chronicles The Frankenstein Murders (S01E05)
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ปลดปล่อย:
ผลคะแนน: 7.9 / 10 (371 371 vote)
แบ่งปันสิ่งนี้:


คำบรรยายภาพยนต์ (6)


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 7.9/10 for "The Frankenstein Chronicles" S01E05 The Frankenstein Murders subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

The Frankenstein Chronicles first appeared on the screen back in 2015. We encourage you to leave comments regarding the "The Frankenstein Chronicles" S01E05 The Frankenstein Murders subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database SubtitlesBank is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Latest TV Shows
Popular Series
ปิด