+ เพิ่มคำบรรยาย

Rick and Morty subtitles

 
Rick and Morty ((2013))
แสดงตัวอย่างภาพยนต์
ซี่ซั่น: #1 -  #2 -  #3 -  คำบรรยายที่ยังไม่ได้ทำการจัดหมวดหมู่
ปลดปล่อย:
ผลคะแนน: 9.2 / 10 (322606 322606 vote)
แบ่งปันสิ่งนี้:


ทีวีซีรี่ย์ ตอน
ชื่อตอน # คะแนนใน IMDb วันที่นำออกแสดง
ซี่ซั่น 1
1. Pilot 70 8 2 ธ.ค. 2013
2. Lawnmower Dog 40 8.8 9 ธ.ค. 2013
3. Anatomy Park 39 8.4 16 ธ.ค. 2013
4. M. Night Shaym-Aliens! 32 8.7 13 ม.ค. 2014
5. Meeseeks and Destroy 39 9 20 ม.ค. 2014
6. Rick Potion #9 35 9.1 27 ม.ค. 2014
7. Raising Gazorpazorp 33 8 10 มี.ค. 2014
8. Rixty Minutes 37 8.8 17 มี.ค. 2014
9. Something Ricked This Way Comes 37 8.5 24 มี.ค. 2014
10. Close Rick-counters of the Rick Kind 18 9.4 7 เม.ย. 2014
11. Ricksy Business 33 8.5 14 เม.ย. 2014
ซี่ซั่น 2
1. A Rickle in Time 39 8.7
2. Mortynight Run 38 8.7
3. Auto Erotic Assimilation 31 8.5
4. Total Rickall 26 9.4
5. Get Schwifty 24 8.2
6. The Ricks Must Be Crazy 18 9.1
7. Big Trouble in Little Sanchez 18 8.4
8. Interdimensional Cable 2: Tempting Fate 18 7.6
9. Look Who's Purging Now 24 8.4
10. The Wedding Squanchers 21 9.1
ซี่ซั่น 3
1. The Rickshank Rickdemption 25 9.6 1 เม.ย. 2017
2. Rickmancing the Stone 8 8.2 30 ก.ค. 2017
3. Pickle Rick 9 9.3 6 ส.ค. 2017
4. Vindicators 3: The Return of Worldender 8 8.2 13 ส.ค. 2017
5. The Whirly Dirly Conspiracy 11 8.6 20 ส.ค. 2017
6. Rest and Ricklaxation 12 9 27 ส.ค. 2017
7. The Ricklantis Mixup 7 9.8 10 ก.ย. 2017
8. Morty's Mind Blowers 6 8.9 17 ก.ย. 2017
9. The ABC's of Beth 5 8 24 ก.ย. 2017
10. The Rickchurian Mortydate 7 8.2 1 ต.ค. 2017
11. Episode #3.11 0
12. Episode #3.12 0
13. Episode #3.13 0
14. Episode #3.14 0


Visitors of SubtitlesBank have given a rating of 9.2/10 for Rick and Morty subtitles . Subtitles of different languages may be downloaded for free as a .zip file from our site. Inside, you'll find an .srt file, which is actually what adds the translation to your video. HD-quality versions are also available.

Rick and Morty first appeared on the screen back in 2013. We encourage you to leave comments regarding the Rick and Morty subtitles : is the translation good enough? Are there any mistakes? What other subtitles would you like to see from us?

The subtitle database OpenSubtitles is sure to delight lovers of world cinema masterpieces. Now you'll be able to watch and understand any movie or show. All you need to do is click on the appropriate link, download the free subtitles, and attach them to your video!


Latest TV Shows
Popular Movies
ปิด